Who was the second President of India?

Question: Who was the second President of India?

(1) Rajendra Prasad

(2) S. Radhakrishnan

(3) Zakir Husain

(4) V.V. Giri


Correct Answer: (2) S. Radhakrishnan


Who was the second President of India?


More Question

Previous Post Next Post